АВТОМИВКИ

Showing all 5 results

  • Автомивка на самообслужване KARCHER SB Wash 5/10 Fp

  • Портална автомивка за леки автомобили KARCHER CB 1/23 Eco Basic

  • Портална автомивка за товарни автомобили KARCHER TB 36

  • Прахосмукачка на самообслужване с монети KARCHER SB Mono

  • Прахосмукачка на самообслужване с монети KARCHER SB V 1 Eco