ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН КЛИИН СЕРВИЗ
Настоящите общи условия регламентират условията и реда за ползване, както и условията за онлайн търговия през уеб сайта www.cleanservice.bg, за краткост наричан „уеб сайта”, собственост на Клиин сервиз ЕООД, наричан за краткост „Продавач” и всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за извършване на поръчки за закупуване на стоки, наричано за краткост „Потребител” .
Натискайки отметката „Съгласен съм с условията за ползване “ и завършвайки процеса на поръчка на стоки, вие заявявате че сте запознати и приемате всички правила като потребител на cleanservice.bg, отговорен сте за вашите покупки и се съгласявате да спазвате всички условия за ползване на електронния магазин.

ПРЕДМЕТ
Уеб сайтът предоставя на потребителя информация за продукти и възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при стриктно спазване от страна на потребителя на настоящите Общи условия, на всички общоприети в страната търговски практики както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните стоки. Онлайн магазинът предоставя основна информация за предлаганите продукти, която съдържа описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена с ДДС, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, както и линк към тарифа на примерен куриер за стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка. 

ПОРЪЧКИ

За да получите правото, да извършвате валидни заявки за закупуване на предлаганите в on-line магазина на КЛИИН СЕРВИЗ  ЕООД стоки, не е необходимо да се регистрирате

Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и в дните на официалните празници.

По време на процеса на поръчка Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти. Потребителят има право по всяко време преди завършването на Поръчката да променя избраните от него стоки и услуги.

Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени са с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка.

При закупуване на модел машина, който не е наличен към момента или при специален модел машина, за който е необходимо да се извърши доставка, клиентът заплаща капаро в размер до 30% от стойността с включен ДДС. Срокът на доставка в зависимост от модела машина, може да бъде до 10 работни дни от датата на извършване на авансовото плащане.

ЦЕНИ
Всички цени в уеб сайта са посочени в български левове с ДДС  и не включват разходите за доставка.

Всички цени, представени в сайта са валидни единствено и само към момента на публикуването им.

 

ОТКАЗ
Потребителят има право да откаже заявената от него стока, ако:
1. Стоката очевидно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
2. Стоката или нейната опаковка е била повредена при транспортирането. В този случай потребителят трябва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката .
3. Цената не съответства на оферираната цена
Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
Ако потребителят се откаже в указания седемдневен срок, следва да уведоми продавача и да върне стоката, като заплати транспорта за връщане, в нейната оригинална опаковка, с оригиналните етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин .В този случай продавача възстановява на потребителя заплатената от него цена не по-късно от 5 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.