ВАШИЯТ ДОВЕРЕН СЕРВИЗ!

К

Клиин сервиз ЕООД е създадена през 2000г като семейна фирма,със седалище в гр.Пловдив.

Още от регистрирането си,фирмата  е регионален търговски представител на професионална и битова почистваща техника от лидерите в бранша Kärcher –ГерманияNilfisk ALTO – Дания и COMET – Италия

КЛИИН СЕРВИЗ ЕООД обслужва широка гама от клиенти в областта на енергетиката, леката и тежката промишленост, селското стопанство, търговията и услугите. Към настоящия момент наши клиенти са фирми от цялата страна, както и много физически лица

Фирма „Клиин сервиз“ ЕООД е специализирана  в продажба  на почистваща техника,  резервни части и консумативи за почистващи машини,автокозметика и почистващи препарати за промишлеността и домакинството.

Изключително силно звено в дейността на фирмата е ремонтната дейност.

В сервизната база на фирмата ще намерите компетентно и професионално решение на всеки проблем,свързан с вашата почистваща машина –от дефектация до отремонтиране или подмяна на дефектиралата част на машината.

Предлагаме пълно гаранционно и извънгаранционно обслужване на почистващата техника.

Фирмата предлага консултации и съдействие при изграждане на автомивки на самообслужване.

ННастоящите общи условия регламентират условията и реда за ползване, както и условията за онлайн търговия през уеб сайта www.cleanservice.bg, за краткост наричан „уеб сайта”, собственост на Клиин сервиз ЕООД, наричан за краткост „Продавач” и всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за извършване на поръчки за закупуване на стоки, наричано за краткост „Потребител” .
Натискайки отметката „Съгласен съм с условията за ползване “ и завършвайки процеса на поръчка на стоки, вие заявявате че сте запознати и приемате всички правила като потребител на cleanservice.bg, отговорен сте за вашите покупки и се съгласявате да спазвате всички условия за ползване на електронния магазин.

ПРЕДМЕТ
Уеб сайтът предоставя на потребителя информация за продукти и възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при стриктно спазване от страна на потребителя на настоящите Общи условия, на всички общоприети в страната търговски практики както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните стоки. Онлайн магазинът предоставя основна информация за предлаганите продукти, която съдържа описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена с ДДС, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, както и линк към тарифа на примерен куриер за стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка. 

ПОРЪЧКИ

За да получите правото, да извършвате валидни заявки за закупуване на предлаганите в on-line магазина на КЛИИН СЕРВИЗ  ЕООД стоки, не е необходимо да се регистрирате

Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и в дните на официалните празници.

По време на процеса на поръчка Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти. Потребителят има право по всяко време преди завършването на Поръчката да променя избраните от него стоки и услуги.

Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени са с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка.

При закупуване на модел машина, който не е наличен към момента или при специален модел машина, за който е необходимо да се извърши доставка, клиентът заплаща капаро в размер до 30% от стойността с включен ДДС. Срокът на доставка в зависимост от модела машина, може да бъде до 10 работни дни от датата на извършване на авансовото плащане.

ЦЕНИ
Всички цени в уеб сайта са посочени в български левове с ДДС  и не включват разходите за доставка.

Всички цени, представени в сайта са валидни единствено и само към момента на публикуването им.

ОТКАЗ
Потребителят има право да откаже заявената от него стока, ако:
1. Стоката очевидно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
2. Стоката или нейната опаковка е била повредена при транспортирането. В този случай потребителят трябва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката .
3. Цената не съответства на оферираната цена
Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
Ако потребителят се откаже в указания седемдневен срок, следва да уведоми продавача и да върне стоката, като заплати транспорта за връщане, в нейната оригинална опаковка, с оригиналните етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин .В този случай продавача възстановява на потребителя заплатената от него цена не по-късно от 5 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

Ремонтни Дейности
Продажби
Други Услуги
Г

Гаранционните условия на Клиин сервиз ЕООД (Clean Service LTD) са съобразени с общите условия и изисквания на производителите ALFRED KÄRCHER GMBH и Nilfisk A/S  за гаранционно обслужване.
Гаранцията на всички уреди  важи 12 месеца за професионалните машини и 24 месеца за битовите машини, и започва да тече от датата на приемане на машината от клиента.
Гаранцията е валидна само срещу представена правилно и четливо попълнена (без задрасквания и поправки) гаранционна карта.
През гаранционния период машината се ремонтира безплатно, ако повредата е причинена от материален или производствен дефект. Не се считат за гаранционни повреди на части вследствие на тяхното нормално износване.
При ремонт през гаранционния период гаранцията не се удължава, но клиентът получава гаранция 6 месеца за ремонтираната част.
Гаранционното обслужване може да бъде отказано при следните случаи:
– При неспазване указанията за монтаж и експлоатация;
– При механични повреди следствие на транспортиране или неправилна експлоатация;
– При направен опит за отстраняване на дефект от страна на неупълномощен сервиз или физически лица;
– При използване на непрофесионални (битoви) машини за професионални цели;
– При повреди вследствие на външни фактори като: неблагоприятни атмосферни условия, електрическо пренатоварване, наводнения и други;
– При повреди възникнали вследствие на лоша или повредена електро инсталация;
– При повреди, възникнали поради използване на нечиста вода или вода, подавана с недостатъчни налягане и дебит;
– При повреди, възникнали вследствие на използване в машините на киселинни или силно агресивни препарати;

– Не се считат за гаранционни повреди възникнали поради замръзване на отделни възли и части на машината;
– Не се считат за гаранционни повреди възникнали поради употребата на неоригинални аксесоари и консумативи;

При предаването на машината на клиента задължително се провежда инструктаж за работа с нея и се подписва двустранен приемо- предавателен протокол.

При гаранционна повреда е необходимо клиентът да транспортира машината до  сервиза на фирмата.
При ремонт на професионална машина с по – големи размери и тегло (например пароструйка, подопочистващ автомат и др.), по предварителна договорка със сервиза е възможно услугата да се извърши и на място. За целта клиентът е необходимо да осигури свободен достъп до нея в рамките на работното време на сервиза за извършване на ремонт и поправка.

Нашите основни категории с продукти
50
Професионална техника
75
Битова техника
25
резервни части
33
аксесоари
33
специални
66
Други